Børn

BØRN:


VIGTIGT:


Ved MAIL-korrespondance via Lægevejen, som omhandler barnet, er det vigtigt, at barnet oprettes på Lægevejen under sit eget CPR-nummer.

På denne måde vil relevante oplysninger via mail-korrespondance figurere i barnets journal og ikke i en forældres.


Børneundersøgelser:


Vi følger børnene i Lægehuset gennem spædbarns- og småbørnsalderen frem til skolestart med forebyggende børneundersøgelser og børnevaccinationer.


Rækkefølgen for børneundersøgelser og børnevaccinationer:


5 uger:   Børneundersøgelse

3 måneder: Børnevaccination.

5 måneder: Børneundersøgelse og vaccination.

12 måneder: Børneundersøgelse og vaccination.

15 måneder: Børnevaccination.

2 år: Børneundersøgelse.

3 år: Børneundersøgelse.

4 år: Børneundersøgelse og vaccination.

5 år: Børneundersøgelse og vaccination.

12 år: Vaccination.


I Lægehuset er det en af sygeplejerskerne, der vaccinerer børnene. Man skal derfor bestille tid først hos lægen til Børneundersøgelsen og umiddelbart efter hos sygeplejersken til vaccination ved 5 og 12 måneder samt ved 4 og 5 års undersøgelsen.


Efter vaccinationen skal barnet blive i venteværelset til "observation" i 15 minutter, efter denne vaccination er givet. Hvis barnet er infektionssygt på dagen, hvor det skal vaccineres, vil vaccinationen blive udsat til en dag, hvor barnet er raskt igen.


Sygdom hos barnet.


Hvis barnet er akut syg. kan man bestille en akut tid til undersøgelse hos lægen samme dag.


Hvis man som forælder har en bekymring, man gerne vil drøfte med os, kan man enten ringe og tale med os i vores telefontid om morgenen eller bestille en tid til en almindelig konsultation.


Det danske børnevaccinations-program:


3 måneder:

Barnet vaccineres mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og meningitis samt mod pneumokok lungebetændelse.

5 måneder;

barnet vaccineres mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og meningitis samt mod pneumokok lungebetændelse.

12 måneder:

Barnet vaccineres mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og meningitis samt mod penumokok lungebetændelse.


15 måneder:

Barnet vaccineres mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

4 år:

Barnet vaccineres mod mæslinger, fåresyge og røde hunde,

5 år:

barnet vaccineres mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio.

12 år:

HPV vaccinationer, som er vaccination mod livmoderhalskræft. Gives over 2 gange.